Ortsregister (A - V)

Personregister    Efternamnsregister

A - V Ö - Ö

Adelsö (B)

Lundgren, Anna Sofia (1823-1909) ansedel2.gif

Angarn (B)

Skifva, Anna Lovisa (1864-1934) ansedel2.gif

Skifva, Lars Erik (1876-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Barva (D)

, Marta Cecilia (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Vilhelm Ivar (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundqvist, Klara Erika (1878-) ansedel2.gif

Bro (C)

Lundgren, Hilda Charlotta (1867-1923) ansedel2.gif

Bromma (B)

Ågren, Johan Alfred (1860-) ansedel2.gif

Brännkyrka (A)

Bergholtz, Tyra Birgit Linnéa (1914-2010) ansedel2.gif

Edsbruk (H)

Bergholtz, Karl Oskar (1913-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Tyra Birgit Linnéa (1914-2010) ansedel2.gif

Engelbrekt (A)

Bergholtz, Hans Lennart Roland (1940-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Ulla Birgitta (1934-) ansedel2.gif

Wejdenstolpe, Stig Lennart (1944-) ansedel2.gif

Farsta (A)

Bergholtz, Ingrid Helene (1925-2016) ansedel2.gif

Bergholtz, Lars Georg Bertil (1920-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Färentuna (B)

Bergholtz, Ingegärd Matilda (1909-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landgren, Nils Robert (1856-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Mathilda Charlotta (1864-1923) ansedel2.gif

Gammalkil (E)

Vistrand, Gustaf Albert (1871-) ansedel2.gif

Härad (D)

Fors, Carl Mauritz Isidor (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlskrona (K)

Bergholtz, Ingrid Helene (1925-2016) ansedel2.gif

Katarina (A)

, Bror Alfred Nikolaus (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kista (A)

Bergholtz, Lennart Tomas Fredrik (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Mats Peter Conny (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klockrike (E)

Bergholtz, Edit Karolina (1909-2001) ansedel2.gif

Kungs-Husby (C)

Lundgren, Mathilda Charlotta (1864-1923) ansedel2.gif

Lofta (H)

Bergholtz, Karl Oscar (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Madesjö (H)

Bergholtz, Erik Axel Ragnar (1908-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmö (M)

Lundgren, Carl Robert (1883-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Maria Magdalena (A)

, Beda Alfrida Wilhelmina (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Munsö (B)

, Anna Ragnhild (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Arvid Theodor (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Blenda Sofia Paulina (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Carl Edvin Gustaf Leander (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Carolina Maria Emilia (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Claes Fridolf Theodor (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Gertrud Charlotta Ingeborg (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Gustaf Conrad (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Hildur Charlotta (1895-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Hugo Eugen Nikolaus (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Karin Elvira (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Theodora Elisabet (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders Adrian (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carolina Gustava (1854-1939) ansedel2.gif

Andersson, Johan Alfred (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Vilhelm Ferdinand (1879-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fors, Carl Mauritz Isidor (1878-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Carl Gustaf Theodor (1853-1908) ansedel2.gif

Landgren, Nils Robert (1856-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren Håkansson, Nils (1821-1891) ansedel2.gif

Lundgren, Anna Sofia (1823-1909) ansedel2.gif

Lundgren, Carl Robert (1883-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Gustaf Theodor (1860-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Hilda Charlotta (1867-1923) ansedel2.gif

Lundgren, Hjalmar Edvard Theodard (1887-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Nanny Ottilia (1887-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Schaugner Anton Nikolaus Ferdinand (1889-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Selma Wilhelmina (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundgren, Signe Matilda (1884-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping Sanlt Johannes (E)

Bergholtz, David Gunnar (1915-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nykil (E)

Vistrand, Elin Helena (1877-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vistrand, Gustaf Albert (1871-) ansedel2.gif

Oscar (A)

Carlsdotter, Anna Mathilda (1865-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rimbo (B)

Eriksson, Sture Lennart (1928-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skifva, Anna Lovisa (1864-1934) ansedel2.gif

Roslags-Bro (B)

Bergenholtz, Tyra Axelina Eufemina (1903-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rö (B)

Eriksson, Hanna Cecilia (1888-1963) ansedel2.gif

Skederid (B)

Eriksson, Carl Rudolf (1886-1966) ansedel2.gif

Solna (B)

Ersson, Sven Erik (1910-1971) ansedel2.gif

Sundbyberg (B)

Bergholtz, Hans Göran Conny (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Iris Gunilla (1947-2016) ansedel2.gif

Sånga (B)

Wejdenstolpe, Barbro Ingegärd (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tryserum (H)

Carlsdotter, Anna Sofia (1845-) ansedel2.gif

Tumba (B)

Skifva, Lars Erik (1876-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Täby (B)

Bergholtz, Berit Maria Margareta (1965-) ansedel2.gif

Bergholtz, Berit Sylvia Irene (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Gun-Britt Margareta (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Hans Göran Conny (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Hans Ville Fredrik (1911-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Ingegärd Eva Marie (1958-)

Bergholtz, Ingegärd Matilda (1909-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Jenny Margareta Elisabeth (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Josefina Sara Mickaela (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Karl Leif Ingemar (1943-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Kjell Åke Christer (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Kristina Anna Elisabeth (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Sandra Eva Marie (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Peter David (1882-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wejdenstolpe, Anna Madelena (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wejdenstolpe, Åsa Helena (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ukna (H)

Bergholtz, Axel Ferdinand (1875-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Carl Edvard (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Oscar Ludvig (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vallentuna (B)

Eriksson, Carl Rudolf (1886-1966) ansedel2.gif

Eriksson, Hanna Cecilia (1888-1963) ansedel2.gif

Eriksson, Sture Lennart (1928-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Ulla Birgitta (1934-) ansedel2.gif

Israelsson, Carl Gustaf Theodor (1853-1908) ansedel2.gif

Vantör (A)

Bergholtz, Ingrid Helene (1925-2016) ansedel2.gif

Viby (E)

, Alva Helena Frideborg (1909-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Väne-Åsaka (P)

Lundgren Håkansson, Nils (1821-1891) ansedel2.gif

Värmdö (B)

Bergholtz, Berit Inger Anita (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholtz, Karl Leif Ingemar (1943-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed (H)

, Astrid Anna Maria (1907-)

, Harry Gustaf Emanuel (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsdotter, Anna Helena (1867-) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Linnéa (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Skifva, Lars Gustaf (1832-1909) ansedel2.gif

Larsson, Anton (1862-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

A - V Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-10-04 med hjälp av Disgen version 2018.