Personregister (A - L)

Efternamnsregister    Ortsregister

A - L O - Ö

Ahlström, Per Gunnar (1966-) ansedel2.gif

Andersson f Becker, Signe Lovisa (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan David (1885-1976) ansedel2.gif

Andersson, Kjell Staffan (1949-) ansedel2.gif

Andersson, Lars Niklas (1972-) ansedel2.gif

Atterfors, Maria Camilla Birgitta (1987-) ansedel2.gif

Babbaro, Emilia Francesca Irén (1999-) ansedel2.gif

Björndahl, Hampus Christopher (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg f Schelander, Ingegärd Erene (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Bo Allan Ferdinand (1941-1995) ansedel2.gif

Damberg, Bo Roger (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Eva Marie (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Edberg, Rebecca Annica (1984-) ansedel2.gif

Edvards Ostman f Fallkvist, Ulla Birgitta (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eyre g Pettersson, Maria Elin (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eyre, Jason Paul (1980-) ansedel2.gif

Fallkvist Wallin, Helena Birgitta (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist f Johansson, Astrid Vilhelmina (1910-1993) ansedel2.gif

Fallkvist f Törnqvist, Ragnhild Elisabet (1904-1991) ansedel2.gif

Fallkvist, Anita Ragnvi Susanne (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Anna Elisabeth (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Axel Ivar (1907-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ebba Katarina (1920-2004) ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Arne (1932-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Vilhelm (1905-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Felix Gunnar (1996-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ivar Egon (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Jan Arne (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Karl Axel (1913-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Karl Göran (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Leif Ivar (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Leif Jesper (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Lena Margareta (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Per Daniel (1992-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Per Ivar (1939-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Simon Tony (2001-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Sirkka Seija Liisa (1945-1999) ansedel2.gif

Fallkvist, Ted Michael (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Tom Arne Stig (1999-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist f Karlsson, Maud Anneli (1964-) ansedel2.gif

Fallqvist f Myrberg, Ida Matilda (1880-1915) ansedel2.gif

Fallqvist, Axel Vilhelm (1877-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Frans Claes-Göran (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Fredrik Göran Daniel (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Karin Ann-Louise (1964-) ansedel2.gif

Fallqvist, Leif Alfons (1995-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Lilian Elisabeth (1950-1999) ansedel2.gif

Fredriksson Fallkvist, Hampus Jan (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson Fallkvist, Sofie Elisabeth (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredriksson, Susanne Wictoria Elisabet (1964-) ansedel2.gif

Frischenfeldt Bååth f Pettersson, Sven Jimmy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt Bååth, Katarina Maria (1969-) ansedel2.gif

Frischenfeldt Gällring f Pettersson, Gunvor Karin Kristina (1950-) ansedel2.gif

Frischenfeldt f Pettersson, Nils Erik Lennart (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt f Pettersson, Sven-Gunnar (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt nb pettesson, Erik (1915-1994) ansedel2.gif

Frischenfeldt nn Pettersson f Fallqvist, Rut Ingeborg (1918-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt, Aina Gunvor Margareta (1942-) ansedel2.gif

Frischenfeldt, Lotta Jane (1964-) ansedel2.gif

Frischenfeldt, Magnus Lennart (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt, Martin Patrik (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt, Mikael Patrik (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz f Schelander, Britt Enid Elisabet (1944-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, André (1937-1994) ansedel2.gif

Gladysz, André Karl-Erik (1994-) ansedel2.gif

Gladysz, Erik Robert (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, Robert Alexander (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, Stefan-Jerzy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius f Schelander, Margit Birgitta Kristina (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius, Erik Helmer (1979-) ansedel2.gif

Hagerius, Leis Håkan (1942-) ansedel2.gif

Hagerius, Pehr Håkan (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius, Petra Birgitta (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Per Gabriel (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Per Nicklas (1971-) ansedel2.gif

Hult, Evelina Elin Louise (1996-) ansedel2.gif

Jensen, Ulrika Elisabeth (1968-) ansedel2.gif

Johansson f Fallkvist, Ida Linnea (1908-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson f Lindqvist, Ulrika Elisabet (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Erik Olof Henry (1910-1988) ansedel2.gif

Johansson, Jesper Eric Oscar (1988-) ansedel2.gif

Johansson, Karl Lennart Sigfrid (1958-) ansedel2.gif

Johansson, Karl Samuel (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jörger, Agneta Elisabeth (1947-) ansedel2.gif

Kihlberg f Fallkvist, Ragnvi Carina (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlberg, Hans Stefan (1960-) ansedel2.gif

Kihlberg, Joacim Vitus (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlberg, Johan Stefan (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kilander f Schelander, Nina Ulla Lis (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kilander, Joakim Carl Magnus (1994-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kilander, Olof Magnus (1969-) ansedel2.gif

Kilander, Oskar Karl Erik (1996-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köllerstedt f Schelander, Maria Helena (1965-) ansedel2.gif

Lindberg, Jessica Maria Elisabeth (1992-) ansedel2.gif

Lindqvist f Dahlström, Susanna Birgitta Lovisa (1967-) ansedel2.gif

Lindqvist f Schelander, Siv Inger Elisabet (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Carl Johan Birger (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Carl Magnus Ragnarsson (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Sven Ragnar (1928-) ansedel2.gif

Lundkvist f Svensson, Bernt Olof (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - L O - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-10-04 med hjälp av Disgen version 2018.