Ortsregister (A - E)

Personregister    Efternamnsregister

A - E F - K L - P R - S T - Ö

Albanovägen 6 D, Eskilstuna (D)

Damberg f Schelander, Ingegärd Erene (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Bo Allan Ferdinand (1941-1995) ansedel2.gif

Damberg, Bo Roger (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Eva Marie (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Albanovägen 8 D, Eskilstuna (D)

Gladysz, Stefan-Jerzy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almby (T)

Frischenfeldt f Pettersson, Sven-Gunnar (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schelander f Larsson, Lilly Elisabet (1908-1993) ansedel2.gif

Schelander, Nils Harry (1905-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almby kyrkogård, Örebro

Andersson f Becker, Signe Lovisa (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johan David (1885-1976) ansedel2.gif

Schelander f Larsson, Lilly Elisabet (1908-1993) ansedel2.gif

Schelander, Nils Harry (1905-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga gamla kykogård, Arboga

Fallkvist f Johansson, Astrid Vilhelmina (1910-1993) ansedel2.gif

Fallkvist f Törnqvist, Ragnhild Elisabet (1904-1991) ansedel2.gif

Fallkvist, Axel Ivar (1907-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Arne (1932-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Vilhelm (1905-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Sirkka Seija Liisa (1945-1999) ansedel2.gif

Fallqvist f Myrberg, Ida Matilda (1880-1915) ansedel2.gif

Fallqvist, Axel Vilhelm (1877-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga stadsförs (U)

Andersson f Becker, Signe Lovisa (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist f Johansson, Astrid Vilhelmina (1910-1993) ansedel2.gif

Fallkvist, Anita Ragnvi Susanne (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Axel Ivar (1907-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ebba Katarina (1920-2004) ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Arne (1932-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ernst Vilhelm (1905-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ivar Egon (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Jan Arne (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Karl Axel (1913-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Lena Margareta (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Per Ivar (1939-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Sirkka Seija Liisa (1945-1999) ansedel2.gif

Fallqvist f Myrberg, Ida Matilda (1880-1915) ansedel2.gif

Fallqvist, Axel Vilhelm (1877-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallqvist, Fredrik Göran Daniel (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt nn Pettersson f Fallqvist, Rut Ingeborg (1918-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson f Fallkvist, Ida Linnea (1908-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kihlberg f Fallkvist, Ragnvi Carina (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schelander f Tallqvist, Anna Elisabet (1910-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asker (T)

Andersson f Becker, Signe Lovisa (1891-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius, Leis Håkan (1942-) ansedel2.gif

Astervägen 41, Skoghall

Johansson f Lindqvist, Ulrika Elisabet (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Samuel (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thun f Johansson, Emelie Kristin (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Banérvägen 7 i, Jönköping

Fallkvist, Anita Ragnvi Susanne (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berghammargatan 15 A, Örebro

Fallkvist, Ernst Arne (1932-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergholmsvägen 8, Norrahammar

Fallkvist, Anita Ragnvi Susanne (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fallkvist, Ted Michael (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders Michael (1963-) ansedel2.gif

Bergslagsvägen 123 D, Kolsva

Wilhelmsson, Matilda Annastasia Gullevi (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billströmsvägen 17, Skärhamn

Schelander, Carl Peter (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Birger Jarlsgatan 109 A, Stockholm

Frischenfeldt Bååth f Pettersson, Sven Jimmy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt Bååth, Katarina Maria (1969-) ansedel2.gif

Birkagatan 4, Habo

Lundkvist f Svensson, Bernt Olof (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Krystyna (1933-) ansedel2.gif

Bjursvägen 12 I, Upplands Väsby

Köllerstedt f Schelander, Maria Helena (1965-) ansedel2.gif

Schelander, Mats Olof Rune (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsund 206, Strängnäs

Damberg, Eva Marie (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Per Gabriel (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammarström, Per Nicklas (1971-) ansedel2.gif

Bogvägen 28, Jönköping

Fredriksson Fallkvist, Hampus Jan (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bonadsvägen 48, Uppsala

Schelander, Carl Anders (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schelander, Carl Peter (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Schelander, Ingegerd Elisabet (1939-2000) ansedel2.gif

Schelander, Stig Bertil (1941-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondegatan 9, Örebro

Kilander f Schelander, Nina Ulla Lis (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Botersvägen 2, Norrahammar

Persson, Anders Michael (1963-) ansedel2.gif

Brandkärrsbägen 130, Nyköping

Stold g1 Frischenfeldt, Anneli Elisabeth (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stolt, John Gunnar (1964-) ansedel2.gif

Brandkärrsvägen 118 A, Nyköping

Frischenfeldt, Mikael Patrik (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunnsallén 8 A, Eskilstuna (D)

Damberg f Schelander, Ingegärd Erene (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Bo Allan Ferdinand (1941-1995) ansedel2.gif

Damberg, Bo Roger (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Damberg, Eva Marie (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryggaregatan 9 , Eskilstuna (D)

Gladysz, Erik Robert (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, Stefan-Jerzy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byarum (F)

Fallkvist, Ted Michael (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bågvägen 28, Jönköping

Hult, Evelina Elin Louise (1996-) ansedel2.gif

Carl Kuylenstjernas väg 43, Halmstad

Fallkvist, Anna Elisabeth (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Centralvägen 64 A, Frövi

Fallkvist, Ebba Katarina (1920-2004) ansedel2.gif

Centrumvägen 9 i, Tenhult

Fallkvist, Ted Michael (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Christinelundsvägan 50, Nora

Eyre g Pettersson, Maria Elin (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt Gällring f Pettersson, Gunvor Karin Kristina (1950-) ansedel2.gif

Frischenfeldt f Pettersson, Sven-Gunnar (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Christinelundsvägen 50, Örebro

Eyre g Pettersson, Maria Elin (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt Gällring f Pettersson, Gunvor Karin Kristina (1950-) ansedel2.gif

Frischenfeldt f Pettersson, Sven-Gunnar (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dalarö (AB)

Schelander, Ingegerd Elisabet (1939-2000) ansedel2.gif

Danmark (C)

Schelander, Ingegerd Elisabet (1939-2000) ansedel2.gif

Doktor Robertsons väg 14, Spånga

Schelander, Per Ola (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Schelander, Victoria Kerstin Nadia (1973-) ansedel2.gif

Drejarvägen 6, Stigtomta

Frischenfeldt, Martin Patrik (1988-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frischenfeldt, Mikael Patrik (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stold g1 Frischenfeldt, Anneli Elisabeth (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhman f Frischenfeldt, Hanna Elisabeth (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekeby (T)

Schelander f Larsson, Lilly Elisabet (1908-1993) ansedel2.gif

Ekeby Skogsväg 19, Djursholm

Schelander, Carl Anders (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekersgatan 31 A, Örebro

Fallkvist Wallin, Helena Birgitta (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekväagen 6, Sköllersta

Hagerius f Schelander, Margit Birgitta Kristina (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius, Leis Håkan (1942-) ansedel2.gif

Hagerius, Pehr Håkan (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagerius, Petra Birgitta (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Erik Dahlbergsgatan 11 A, Jönköping

Kihlberg, Hans Stefan (1960-) ansedel2.gif

Eskilstuna Kloster (D)

Gladysz f Schelander, Britt Enid Elisabet (1944-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, André (1937-1994) ansedel2.gif

Gladysz, Erik Robert (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, Robert Alexander (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gladysz, Stefan-Jerzy (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Adelin Mutiara (1985-) ansedel2.gif

Eyragatan 2 D, Örebro

Jörger, Agneta Elisabeth (1947-) ansedel2.gif

A - E F - K L - P R - S T - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-10-04 med hjälp av Disgen version 2018.